Försäljning/selling/myynti

Lyssnade just på Brian Tracy och hur han faktiskt gör ett likhetstecken mellan fantastiska försäljare och ett fungerande välfärdssamhälle. ”inget händer förrän någon säljer någonting” brukar de säga. Vi säljer alla någonting; idéer, åsikter, tjänster, produkter…. men nedan är min kurs som mer anpassad kanske för tjänster eller produkter, för dig som har försäljning som yrke.

Försäljning

Försäljning är en av de viktigaste komponenterna i ett företag. Du kanske säljer tjänster, produkter, B-B eller till kund. Oberoende vilket så ger en väl fungerande försäljning en bra omsättning och ett bra resultat. När man ska effektivera försäljningen så ska man se på det strategiska ledarskapet och att följa de rätta siffrorna. Man ska också se på försäljarnas motivation och arbetstrivsel.

I försäljningskursen börjar vi med att se på nuläget. Hur leds försäljningen i företaget? Hur motiverade är era försäljare? Finns det några problem när det gäller försäljningen som vi kan hitta en lösning på? Samtidigt tittar vi på vilka siffror ni mäter och hur de ser ut. Det är ju dem vi vill förbättra.

Försäljningskursen hjälper till att finna och lösa problem. Den ger ett utomordentligt bra tillfälle att tala med en utomstående konsult, om även svåra ämnen. När vi tittar tillsammans på verksamheten och hittar lösningar tillsammans så ökar gemenskapen och involveringen för alla på företaget. Det skapar motivation och arbetsglädje.

Vi vill se till att vinna säljstarten varje morgon och lyfta företagets siffror till nya höjder. Hur skulle det vara om alla gjorde 10 gånger fler samtal, 10 gånger fler bokade besök,10 gånger fler avslut, 10 gånger fler försäljningar?

Försäljningskursen är en endagarskurs för alla involverade i någon form av försäljning.

I recently listened to Brian Tracy and how he really say that if there´s great salespeople it also gives a great community. Nothing happens until somebody sales something, they used to say. We all sell something; ideas, opinions… down here is listed my course for sellers but mostly for them who sell a service or a product and have it as occupation.

Selling

Selling is one of the most important tasks in a company. Wheter you sell a product, a service, B to B or to customers, good selling gives you a good result and a solid business. When you need to have a more effective selling you need to look at the strategic leadership and do follow up with the right numbers.

In this course we start by looking on where you are now. How is selling led in the company? How motivated are you sellspeople? Is there any problem when it comes to selling that we can solve? At the same time we look at numbers you measure and how they look. Those we want to improve. The course is to help both in finding where the problems and challenges are and then to solve them. It´s a great opportunity to talk to a consultant from outside about all different subjects. When we look at the business together and find solutions together, it will increase the feeling of involvement for everybody and that increases motivation and work joy.

We want your sells people to win the selling start every morning and lift the companies numbers to new hights. What is everybody made 10 times more calls? What if everybodu booked 10 times more meetings? What if everybody had 10 times more closing? What if everybody made 10 times more sells?

This course is for everyone in any kind of selling and it is one day.

Kuuntelin äsken Brian Tracy ja kiinnostavaa kuulla kuinka hän oikeastaan sanoo että pitää olla hyviä myyntihenkeä jotta saamme hyvän yhteiskunnan. Mitään ei tapahdu kunnes joku myy jotakin… me kaikki myymme jotakin, se voi olla idea tai mielipide. Tässä on minun myyntikurssi mutta se on tarkoitettu niille jotka myyvät palvelun tai tuotteen ja se on heidän ammatti.

Myynnin valmennusohjelma

Myynti on yrityksen tärkeintä toimintaa. Hyvin toimiva myyntitoiminta maksimoi liiketoiminnan tuoton ja mahdollistaa yritystoiminnan jatkuvuuden. Myyntitoiminnan tehostamisessa on kiinnitettävä huomiota strategiseen johtamiseen ja oikeiden myynnin tunnuslukujen seuraamiseen – työhyvinvointia unohtamatta.

Myynnin valmennusohjelma alkaa nykytilanteen kartoituksella. Miten myyntiä johdetaan organisaatiossa? Kuinka motivoituneita myyjät ovat työhönsä? Liittyykö myynnin johtamiseen joitain ongelmia, mihin tulee etsiä ratkaisu? Samalla käydään läpi myynnin seurantaan liittyvät tunnusluvut ja arvioidaan niiden relevanttius.

Myynnin valmennus auttaa havaitsemaan ja korjaamaan myynnin ongelmakohtia. Valmennus antaa erinomaisen tilaisuuden keskustella ulkopuolisen konsultin avulla haastavistakin teemoista. Ongelmien pohtiminen ja ratkaiseminen yhdessä lisää myyjien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja motivaatiota. He saavat uutta puhtia ja inspiraatiota työlleen.  Miltä näyttäisi jos jokainen myyjä tekisi 10x enemmän soittoja, 10x enemmän varauksia, 10x enemmän lopetuksia ja 10x enemmän myyntiä?

 

Valmennus on suunnattu kaikille myyntityössä oleville. Valmennus kestää yhden päivän ja se  toteutetaan luentojen, haastatteluiden ja harjoitusten avulla.

 

Om jeanetteljungars

Jag är 44år, gift med Tomas, har 5 barn i åldrarna 23,21,19,16 och 12. 3 barnbarn som är 5,2 och 8mån. Företagare sedan 1991, mycket aktiv i olika föreningar, i församling mm. Min styrka är min positivitet, min flexibilitet, förmåga se ett behov och göra något åt att lösa det, tro. Vill du utvecklas? Berika ditt liv? Utbyta ideér och tankar med likasinnade människor? dela med dig av din kunskap, vishet, erfarenhet och berika andra människors liv? Jag vill utvecklas och jag har en enorm tro på DIG, på att vi alla är skapade med en enorm inneboende kapacitet som vi sällan använder. Visa alla inlägg av jeanetteljungars

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: