Lapsiperheet/ensijaturvakodit/apua äidille/ barnfamiljer och skyddshem

Suomessa on yli 120 000 yhden huoltajan perhettä. Se merkitsee haastetta selviytyä yhden henkilön palkalla perheen elämisen kustannuksista. Asumiskustannukset muodostavat huomattavan osan perheiden elinkustannuksista. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi tarjolla ja harjoitettu asuntopolitiikka pakottaa perheet hankkimaan omistusasuntoja, vaikka siihen ei olisi oikein varaa.
Pienten tulojen varassa elävien perheiden lapsilla ei ole samoja osallistumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia kuin muilla lapsilla. Se synnyttää jo varhain osattomuuden ja eriarvoisuuden kokemuksia. Lapsiköyhyys on Suomen häpeäpilkku, joka koskettaa nykyisin noin 135 000 lapsiperhettä.
Huomattavalla osalla yhden huoltajan perheistä ei ole lähellä perheen ja sukulaisten muodostamaa tukiverkostoa auttamassa arjen tilanteissa ja tukemassa vanhemman jaksamista. Tuolloin järjestöjen tarjoama yhteisö, matalan kynnyksen palvelut ja tuki ovat korvaamattomia. Päätösten lapsiin kohdistuvia vaikutuksia ei arvioida ja siitä tulee tehdä kaikessa päätöksenteossa velvoittavaa. Itse perustin vuonna 2009 yhdistyksen nimeltään Sisters Suomi-Finland (sistersfinland.fi) jossa pyrimme myös tehdä jotakin yksinhuoltajaperheelle. Olen itse ollut yksinhuoltaja sekä kolmelle että neljälle lapsille ja tiedän heidän vaikea tilanne.

Järjestöt tuottavat 2/3 kaikista päihdeongelmaisille apua tarjoavista palveluista. Ensi- ja turvakotien liitto on erikoistunut päihteitä käyttävien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 6 päihde-ensikotia ja 7 avopalveluyksikköä ja niissä toteutettavalla Pidä kiinni – hoitojärjestelmällä autetaan vuosittain yli 200 perhettä uuteen alkuun.
Odotus- ja vauva-aika on tärkeä vaihe, jossa luodaan toimiva ja kehitystä tukeva vuorovaikutus vauvan ja äidin ja vauvan ja isän välille. Tuolloin rakentuvalla perusturvallisuudella syntyy perusta tulevalle tasapainoiselle kehitykselle. Pidä kiinni- hoitojärjestelmällä voidaan ehkäistä vauvojen vaurioitumista ja vahvistaa hyvää vanhemmuutta. Sen avulla voidaan myös varmistaa, että vanhemmat oppivat tunnistamaan vauvan tarpeet ja vastaamaan niihin kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Hoito-ohjelmalla pystytään ehkäisemään vauvojen kaltoinkohtelua ja huostaanottojen tarvetta.
Tutkimukset osoittavat, että Pidä kiinni – hoitojärjestelmässä olevista vanhemmista suurin osa kuntoutuu päihteistä niin hyvin, että he pystyivät toimimaan lastensa ensisijaisina huoltajina. Tulokset kertovat, että päihdeongelmaisia odottavia äitejä kannattaa hoitaa. Samalla voidaan katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvä syrjäytymisen ketju. Varojen sijoittaminen erityishoidon turvaamiseen tuottaa näiden lasten hyvinvoinnin lisäksi myös julkisten menojen säästöjä. Jos perheet eivät saa apua riittävän ajoissa, ongelmat syvenevät ja tilanteen korjaaminen maksaa vaikeutuessaan enemmän.

Turvakotiin hakeutuvat ovat vain perheväkivaltailmiön jäävuoren huippu. Huomattava osa sitä kokeneista ei osaa tai uskalla hakea apua. Perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille apua tarjoavia turvakoteja on Suomessa noin 20, joista suurin osa on järjestöjen ylläpitämiä. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset vastaavat 12 turvakodin toiminnasta, joista saa apua vuosittain 1200 lasta, 1000 naista ja noin 50 miestä. Ammattilaisten tukena etenkin avopalveluissa on vapaaehtoisia, jotka järjestävät vertaisryhmiä ja tukitoimintaa väkivallan kaikille osapuolille.
Vuoden alussa voimaan tullut turvakotilaki siirtää taloudellisen vastuun valtiolle kriisin aikaisesta turvakotiajasta. Parhaimmillaan tämä voisi tarkoittaa sitä, että turvakotien määrä lisääntyy ja avunsaanti helpottuu väkivallan kaikille uhreille. Käytännössä turvakotitoiminnan rahoitukseen on varauduttu riittämättömästi valtion talousarviossa ja tulevien vuosien kehyksissä. On huolehdittava siitä, että muutoksessa turvakotipaikkojen määrä ei vähenny tai auttamisen laatu heikenny.
On huolehdittava lisäksi siitä, että turvakotityö ja väkivaltatyön avopalvelut nivoutuvat toisiinsa saumattomasti. Kuntien vastuu ehkäisevästä tuesta ja kuntouttavasta tuesta kriisivaiheen jälkeen kasvaa uuden sosiaalihuoltolain myötä. Tähän on varauduttava sote-uudistuksessa. Ensi- ja turvakotien liiton toiminnat tavoittavat yli 3000 henkilöä väkivaltatyön avopalveluissa. Niiden resursointi on jatkossakin turvattava.
Väkivaltaa kokeneiden palvelujen parantamiseen Suomea velvoittaa Istanbulin sopimus. Se on Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastainen yleissopimus. Sopimus velvoittaa Suomea perustamaan matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin jokaisella väkivaltaa kokeneella naisella on esteetön pääsy ilman ajanvarausta, rahaa tai suomen kielen taitoa. Suomeen tarvitaan myös yksi puhelinnumero, josta saa neuvontaa ja tukea kaikkina päivinä ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Tälle järjestöjen yhteiselle puhelimelle on turvattava riittävä rahoitus.

IMG_0188Denna gång kort sammanfattning på svenska: vi måste värna om att ensamstående får det bättre. Det är lika dyrt dra ett hushåll på en inkomst som på två. Deras barn måste få tillgång till hobbyn etc liksom andra. Skyddshemmen behövs tyvärr och det måste garanteras de finns kvar. Gravida mammor som är missbrukare behöver få hjälp och organisationer/föreningar som stöder och hjälper bör kunna få bidrag för sin verksamhet. Jag förespråkar mycket mer samarbete med tredje sektorn överlag. Det sparar in från kommunerna.

Om jeanetteljungars

Jag är 44år, gift med Tomas, har 5 barn i åldrarna 23,21,19,16 och 12. 3 barnbarn som är 5,2 och 8mån. Företagare sedan 1991, mycket aktiv i olika föreningar, i församling mm. Min styrka är min positivitet, min flexibilitet, förmåga se ett behov och göra något åt att lösa det, tro. Vill du utvecklas? Berika ditt liv? Utbyta ideér och tankar med likasinnade människor? dela med dig av din kunskap, vishet, erfarenhet och berika andra människors liv? Jag vill utvecklas och jag har en enorm tro på DIG, på att vi alla är skapade med en enorm inneboende kapacitet som vi sällan använder. Visa alla inlägg av jeanetteljungars

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: