Kategoriarkiv: choices

7 steg till glädje/ 7 steps to happiness

Jag hade många idéer skriva om idag- min påbörjade bok om våra val,välj rätt eller tankar om ledarskap och stolthet men det blev 7steg till glädje istället. De andra kommer väl en annan dag :). vardagsglädje för mig idag är väl SPA-tid jag haft för mig själv. I had many ideas to write about today but it became this: 7 steps to happiness. My happiness today was my private SPA-time.

7 steg till glädje och lycka/7 steps to happiness:

1.tacksamhet/Gratitude

fokusera aldrig på vad du inte har eller inte kan, utan alltid på vad du har, vem du är och vad du kan nu. Var tacksam varje dag i ditt hjärta/don´t focus on what you don´t have or what you can´t do- but be grateful for who you are, what you can, what you have..be grateful in your heart every day

2.Ge kärlek och vänlighet. Bli mer upptagen om andra än om dig själv/Give love and kindness. Focus more on others than yourself.

3.Var flexibel och glad. Glädje är ett VAL (liksom förlåtelse och annat vi tror är bara känslor. Du har ett val i varje situation)/Be flexible and happy. Joy is a CHOICE (just like forgivness and other things we believe are feelings, but they are a choice)

4.Var passionerad över något. Vi behöver alla finna något i vårt liv som ger det mening. Ofta involverar det hur du skänker mervärde till andra människor. Testa dig fram och prova nya saker en längre tid om du inte ännu funnit din passion/be passionated about something. We all need something that gives our life meaning. Often it includes how you bring value into other people´s lives. Dare to try new things until you find your passion.

5.Tala väl till dig själv. Gör dig av med allt negativt tal ”jag är så dålig på det” ”usch, vad jag klantar till det” osv. Tänk istället: ”jag blir bättre och bättre varje dag”, ”jag gör mitt bästa med de verktyg jag har nu, när jag lär mig mer kan jag göra ännu bättre”/Talk nicely to yourself. Don´t say to yourself ”oh, I´m so bad” ”I screwed up as usual”. Say instead ”I´m getting better every day” ”I´m doing my best with the tools I have right now, when I learn more I can do even better”

6.Gör dig av med negativa tankar. Du har här två val- du kan börja oroa dig, bli arg, nedstämd och låta dina tankar styra dina känslor och handlingar eller du kan styra bort dem och tänka ”ah, det var en negativ tanke, det är inte likt mig- jag väljer se möjligheten, vara glad ”/Get rid of negative thoughts. You have two choices- you can start worry, get mad, depressed and let your thoughts run your feelings and actions or you can drive them away and think ”oh, that was negative- how unusual of me. I choose to see the possibilities and I choose to be happy”

7.Fråga dig själv bättre frågor: ”vad kan jag göra för att bli gladare just nu?” ”vad kan jag lära mig av detta som gör mig till en bättre person?”/ask yourself better questions ”what can I do to be more happy right now?” ”what can I learn from this that will make me a better person?”

 Våra ord och vad vi säger (både oss själv och andra) styr vårt liv, eftersom de styr våra känslor och därigenom våra handlingar, våra vanor, våra attityder etc. Men du kan från nu välja bättre!/Our words and what we speak determines our lives, since our words determines our feelings and by that our actions, our habits, our attitudes and so on. We can make better choices from now on.


Examples/exempel

You know the saying ”do as I say-not as I do”. That is often not the case- people do as they see us do, our saying doesn´t mean so much. As leaders we are also examples for others- not only at work but always.

This is also true for us as parents- the children will see what we do, how we speak, how we react, interact and so on. Believe me- I´ve had times in my life when I´ve felt I completely made EVERYTHING wrong as a mother. I´ve had times when I´ve felt I must be the worst mum ever. But when they grow up- I´ve realized that maybe I´ve done something right… :D. One moment I remember so well is 3 years ago when two of my daughters joined a mastermind group in personal development/growth I held. In one session we talked about examples we´ve had in our lives and my oldest daughter said I was the best example she had had. Another is about money- I´ve tried to teach my children to save.(and I´ve been saving myself 🙂 )

It´s a wrong thinking if you think you can save money just when you are rich. If you can´t save 50euro when you have 500, you will not be able to save 1000 either when you have 10.000… we all know we handle money differently and my oldest daughter has always been good with money, so it wasn´t so much of a surprise to see her start saving. But my second child, he was a child and a teenager that couldn´t hold money- and now he´s 21 and has just bought a house for his little family, he knows exactly where his money goes and he has learned more about investing than me :D. And they are definitely not rich- they have two daughters and his girlfriend is still in school.

I like to think about this: everything we say can build somebody up or break them down- what do we choose?

It´s the same with what Gandi once said ”be the change you want to see in the world”. We can´t control everything but we do need to learn how to control ourselves and become the best possible examples for others. We will have bad days- yes! We will fail a lot- yes! but it is how we keep on getting up and keep on trying that will eventually affect others.

Man brukar säga ”gör som jag säger och inte som jag gör”. Men det lyckas sällan. Det är nog vad vi gör, hur vi agerar, reagerar etc som talar högst- även i vårt föräldraskap och definitivt i vårt ledarskap. Människor iakttar oss alltid.Jag har haft dagar i mitt förädraskap när jag känt att jag gjort allt fel, att jag är den värsta mamman på jorden. Men när barnen mina småningom nu, en efter en blir vuxna så inser jag i vissa ögonblick att jag kanske gjort någonting rätt i alla fall… Ett sådant ögonblick var för tre år sedan då två av mina döttrar deltog i en mastermind kurs i personlig utveckling som jag höll. På en av sessionerna talade vi om vem som är vår förebild och min äldsta dotter svarade att jag är hennes bästa förebild. En annan sak handlar om pengar. Jag har försökt lära mina barn att spara (jag har sparat själv) men ibland ser man ut att totalmisslyckas där. Min äldsta dotter har alltid haft god hand med pengar så där var ingen överraskning när hon började spara, men följande son i ordning lyckades alltid som barn och tonåring få pengar att rulla iväg. Men nu har han nyss köpt hus till sig och sin lilla familj och han har lärt sig mer om investeringar än jag vet. 😀 Å de är definitivt inte rika- en studerande barnfamilj. Det är fel att tro att vi skall spara när vi är rika, om man inte kan spara lite när du har lite så kommer du inte kunna spara när du har mycket heller. 

Jag tycker om att tänka på orden: ”våra ord kan bygga upp en annan människa eller bryta ner den- vad väljer du?” likadant är sant som Gandi en gång sa: ”bli den förändring du vill se i världen”. Vi kan inte ändra och kontrollera hela världen, men vi kan ändra och kontrollera vårt eget beteende och bli de bästa exempel för andra. Ja- vi kommer att misslyckas. Ja-vi kommer ha dåliga dagar, men det är hur vi fortsätter och försöker som i slutändan påverkar andra. 

mahatma-gandhi-quote_14428-2


team

vi jobbar mycket i team idag. Hur kan man förbättra team känslan, effektiviteten? Genom att satsa på ömsesidigt förtroende. Förtroende är grunden i all form av relationer. Gör upp spelregler för vad som förväntas och vilka förväntningar ni själv har, gentemot varandra och alla andra inblandade. Klyftor uppstår ofta när vi upplever ett gap mellan vad vi förväntat oss av någon och den verkliga upplevelsen. Det är oerhört viktigt sen att kommunicera med varandra. Om du märker att du inte kommer kunna leverera vad du lovat och vad andra förväntar av dig, så kommunicera om det med rätt person så fort du märker det. Vänta inte tills du redan borde varit klar… Två andra viktiga aspekter i team work; varje team-medlem bestämmer sig ta 100% ansvar och varje team medlem väljer att förvänta och tro det bästa om alla och att lita på varandra. det är ett aktivt val!

We´re working a lot in team nowadays. How can we improve team unity and -power?By trust! trust is the foundation in any relationship. You have to make clear what is expected from each and every one and what expectations everyone has. Because trouble occur when we have a gap between what´s expected and what´s experienced. Then it´s important to communicate with each other (not talk about each other). If you notice that you can´t deliver what´s expected from you- let the right person know about it as soon as possible, don´t wait until you should have been ready. Two other important things; every team member should take 100% responsibility and every team member choose to expect and believe the best of each other and to trust each other. Yes, it´s a choice you make!


not perfect but still good enough/inte perfekt men bra ändå

I´ve been thinking lately about how our society today requires quite a lot. I´m the kind of person who am who I am and can today be proud of it. But still I can sometimes feel that to fit in I should be more perfect. I haven´t always had the freedom to be myself. I have a long time in my life been a people pleaser and wanted people to like me. I have felt I have to be somebody to be accepted and accomplish something in order to be good. And since I´m not perfect , it was very hard. I always tried my best and still I was mediocrity. I never reached the top in anything. But as I said, today I can be proud of who I am anyway. I don´t take myself nor life too seriously. I can forgive myself and others and I can laugh at mistakes I do. I know I still got many talents and much to give to others. Of course, still much to learn, but      I´m on my way. Now I have a burning desire to help other people realize the same-YOU ARE GREAT AS YOU ARE! and you´ve got talents and gifts. You don´t have to be perfect, nobody is and stop comparing yourself with others. After all, when we compare ourselves we always feel we loose, because we only see the outside of the other person and that can look great but we don´t see the struggles they go through on the inside…..but you know far too well your own struggles. Be the best YOU that you can. And stay on your own path-the world requires a lot but we can´t live up to others expectations. Have expectations of yourself and not of somebody else.

Jag har tänkt mycket på hur vårt samhälle idag kräver så mycket. Vi ska vara bra på allt och misstag förlåts inte. Jag är den jag är och idag är jag stolt över det. det har inte alltid varit så. Tvärtom har jag länge i livet kämpat med prestationsångest, att åstadkomma något för att vara någon, att vara människor till lags för att bli omtyckt etc. Och eftersom jag inte var eller blev mer än en medelmåtta någonsin så var det svårt. Men som jag sa, idag kan jag vara stolt över den jag är. fast jag kan ändå ännu få känslan att jag borde vara mer perfekt för att passa in. Men nu vet jag att jag har många gåvor, jag har mycket jag kan åstadkomma för andra. Jag tar inte mig själv eller livet på alltför stort allvar. Jag kan förlåta mig själv och andra. Jag har mycket att lära ännu men jag är på väg. Nu brinner jag för att också hjälpa lyfta andra upp och inse – DU ÄR FANTASTISK SOM DU ÄR. Du behöver inte vara perfekt. Ingen är det. Sluta jämföra dig med andra. När vi jämför oss så förlorar vi alltid. Vi kan bara jämföra vår egen insida med deras utsida och utsidan kan alltid vara putsad och fin. Du ser inte deras kamp inombords, men du vet mer än väl om din egen kamp och dina egna brister. Bli bara den bästa DU som du kan bli. Gör det till ditt mål. Håll dig på din egen väg och lev inte upp till hela världens förväntningar. Det kan vi aldrig. Förvänta dig saker av dig själv och ingen annan. Dessa tankar kom till mig än starkare idag när man läste dagens vbl om flickor som kämpar med alla krav och får ångest…..


ny vecka, nya möjligheter/new week, new possibilities

Snart är en ny vecka här. Fantastiskt! Jag ser framemot den så mycket! Ska väl kanske delvis ge mig in i politik igen också…vi ska se. Å ikväll får Finland ny president. Nya tider:). Varje morgon är ny, och innebär nya steg. Nyligen stod i aftonbladet att det människor ångrar mest på dödsbädden är att de inte följt sina drömmar. Den forskningen har gjorts tidigare med samma resultat. Folk ångrar inte misstag de gjort utan saker de inte vågat prova. Så vad drömmer du? Vad skulle du vilja uppnå? Vad vill du skapa för förändring för andra människor?

ps. söndag 26.2 kl.14.25 kan du se mig i UR kunskapskanalen.

Soon starts a new wek. Wonderful!! I´m always looking forward to new days and weeks with excitement. This week I´ll perhaps goinga bit into politics again… we´ll see. And tonight Finland´s got a new president. Everything´s new, every morning. Recently was in the newspaper that people(when dying) regret more than anything that they didn´t follow their dreams. That has been said before also and still it´s true. You will not regret mistakes you´ve made but things you were too afraid of even trying. So what´s your dream? What would you like to accomplish? for yourself and for others? Write it down and start taking the first steps towards that. Fortsätt läs


it´s not about me/det handlar inte om mig

Jag jobbar ju mycket med mål, passion, vision, strategier och allt annat som hör företagslivet till (och även privat). Men en viktig ingrediens jag gärna förmedlar är smått tvärtemot vad många tänker idag! Man kan ju lätt bli fokuserad på ”jag, mig och mitt” när man ska göra upp sina drömmar, mål och visioner, men jag vill alltid få dem jag jobbar med att hitta det mervärde som de ska skapa för andra. Om vi t.ex har ett mål att skaffa pengar; vad kan du då göra för andra människor med de pengarna? Om du är ledare, hur kan du på bästa sätt betjäna dem som du leder, hur kan du utveckla dig till att bli en än bättre modell att följa? Vad är din insats för att de människor du leder ska bli bättre?, både som människor och bli bättre i sina styrkor. Allt vi gör har en inverkan på andra människor, allt vi säger påverkar andra människor. Hur kan vi bli bättre på att bygga upp andra? Ledarskap handlar inte om mig, det handlar om dem jag leder, kommunikation handlar inte om att jag ska få mitt budskap sagt, det handlar om mottagaren och hur de uppfattar det, beslut jag fattar handlar inte om mig, det handlar om den bästa lösningen för andra människor runt omkring mig. Vi lever i en tuff värld, men jag fortsätter tro på de mjuka värderingarna. Jag håller fast vid dem att de har ett evighetsvärde för jag tror inte att varken du eller jag blivit skapad enbart för vår egen skull utan för vad vi kan göra för varandra!

I work a lot with goals, vision, mission and everything that comes with having a business (and in my privatelife also). But something important I like to bring to the people with whom I work, is something that isn´t so common in today´s world. When you set goals and have dreams, it´s easy to just think ”me, I, mine”, but it doesn´t have to be that way. I want people to find what value they create for others. If you for example have a goal to make a lot of money; what can you then do for other people with that money? If you´re a leader, how can you best serve the people you lead? How can you develop yourself so you become a better model for them to follow? What do you do so the people that follows you become better, both as persons and in their strenghts? Everything we do have an impact on other people and everything we say impacts others. How can we become better in building people? Leadership is not about me, it´s about those I lead. Communication is not about what I have to say, it´s about what other people hear. Decisions I make is not about me, it´s about the best decision for others around me. We live in a rough world, but I continue to believe in the soft values. I believe they`re of eternity and I believe neither you nor me were created for our own sake, but for what we can accomplish for one another!!


A teenage mothers evening/ Som mor till tonåringar

Förälder till 3 tonåringar och företagare…. sitter här sent en lördagnatt med mina funderingar:). Ska hålla mig vaken någon timme ännu innan man får åka hämta dottern. Då sitter man ju och passar på att skicka in någon annons, planera global womens summit som lämnat lite på hälft, översätter mina ledarskaps och personalutbildningar jag kör nu i år till engelska…planerar lite annorlunda marknadsföring till veckan som kommer 🙂 ett ganska skönt liv egentligen :), men kanske lite ovanligt. Sitter i det tysta huset och tänker också på politik och relationer. Jag älskar människor och jag är helt övertygad om att alla har så otroligt mycket potential i sig. Jag brinner för att kunna hjälpa åtminstone någon att ta fram lite mer, hitta sina gåvor och börja använda dem. Våga mer, önska mer, tro mer.

Jag kan sörja ibland över all trångsynthet och negativitet som finns i världen, men samtidigt blir jag än mer sporrad att visa att det finns en annan väg. Jobba för det goda och besegra det onda med det goda istället för att försöka framhäva sig själv genom att trampa ner på andra. Vi har alla bra och dåliga egenskaper, så då behöver vi inte döma ut någon för deras dåliga egenskaper, utan lyft fram det goda hos andra och hjälp dem se sina styrkor. Varför se pinnen i din nästas öga när du har en bjälke i ditt eget? Dina ord kan bryta ner eller bygga upp, vad väljer du?

It´s late saturday night and I´m sitting here, waiting for the time to pass so I can go get my teenage daughter. It´s a wonderful time to catch up with things that haven´t been done this week, like sending in advertises, translate my leadership and staff training to English and so on. I´m sitting here in a quiet house (very unusual :)) and thinking also about politics and relationships. I love people and I have a desire to help people grow, find their true potential and their talents and start to use them also. To dare more, believe more, hope more…

At the same time it feels a bit sad that we have so much negativity around, but that also makes me even more passionated about showing people there is another way. Work for the good and conquer the evil with the good. We all have good and bad qualities and therefore we shouldn´t just look at others and condemn them for their faults. Instead help them see their strenghts and help them grow, help them become better by you beeing good to them. We can always with our words brake them or build them up, what do you choose?


%d bloggare gillar detta: