Kategoriarkiv: framgång

7 steg till glädje/ 7 steps to happiness

Jag hade många idéer skriva om idag- min påbörjade bok om våra val,välj rätt eller tankar om ledarskap och stolthet men det blev 7steg till glädje istället. De andra kommer väl en annan dag :). vardagsglädje för mig idag är väl SPA-tid jag haft för mig själv. I had many ideas to write about today but it became this: 7 steps to happiness. My happiness today was my private SPA-time.

7 steg till glädje och lycka/7 steps to happiness:

1.tacksamhet/Gratitude

fokusera aldrig på vad du inte har eller inte kan, utan alltid på vad du har, vem du är och vad du kan nu. Var tacksam varje dag i ditt hjärta/don´t focus on what you don´t have or what you can´t do- but be grateful for who you are, what you can, what you have..be grateful in your heart every day

2.Ge kärlek och vänlighet. Bli mer upptagen om andra än om dig själv/Give love and kindness. Focus more on others than yourself.

3.Var flexibel och glad. Glädje är ett VAL (liksom förlåtelse och annat vi tror är bara känslor. Du har ett val i varje situation)/Be flexible and happy. Joy is a CHOICE (just like forgivness and other things we believe are feelings, but they are a choice)

4.Var passionerad över något. Vi behöver alla finna något i vårt liv som ger det mening. Ofta involverar det hur du skänker mervärde till andra människor. Testa dig fram och prova nya saker en längre tid om du inte ännu funnit din passion/be passionated about something. We all need something that gives our life meaning. Often it includes how you bring value into other people´s lives. Dare to try new things until you find your passion.

5.Tala väl till dig själv. Gör dig av med allt negativt tal ”jag är så dålig på det” ”usch, vad jag klantar till det” osv. Tänk istället: ”jag blir bättre och bättre varje dag”, ”jag gör mitt bästa med de verktyg jag har nu, när jag lär mig mer kan jag göra ännu bättre”/Talk nicely to yourself. Don´t say to yourself ”oh, I´m so bad” ”I screwed up as usual”. Say instead ”I´m getting better every day” ”I´m doing my best with the tools I have right now, when I learn more I can do even better”

6.Gör dig av med negativa tankar. Du har här två val- du kan börja oroa dig, bli arg, nedstämd och låta dina tankar styra dina känslor och handlingar eller du kan styra bort dem och tänka ”ah, det var en negativ tanke, det är inte likt mig- jag väljer se möjligheten, vara glad ”/Get rid of negative thoughts. You have two choices- you can start worry, get mad, depressed and let your thoughts run your feelings and actions or you can drive them away and think ”oh, that was negative- how unusual of me. I choose to see the possibilities and I choose to be happy”

7.Fråga dig själv bättre frågor: ”vad kan jag göra för att bli gladare just nu?” ”vad kan jag lära mig av detta som gör mig till en bättre person?”/ask yourself better questions ”what can I do to be more happy right now?” ”what can I learn from this that will make me a better person?”

 Våra ord och vad vi säger (både oss själv och andra) styr vårt liv, eftersom de styr våra känslor och därigenom våra handlingar, våra vanor, våra attityder etc. Men du kan från nu välja bättre!/Our words and what we speak determines our lives, since our words determines our feelings and by that our actions, our habits, our attitudes and so on. We can make better choices from now on.


Mål och målsättningar/ Goals and goalsettings

Varför är mål så viktiga?

Varför är vi så få som har mål (på alla områden i livet)?

Varför når man inte sina mål?

Jag jobbar ju mycket med mål och målsättningar. Ville helt kort fundera lite kring dessa ovanstående frågor. Allt i livet handlar om mål och utveckling. Allt är på väg någonstans, ingenting flyter bara omkring. Så om du inte jobbar på ditt eget mål just nu så jobbar du på någon annans. Vill du nå ditt mål och dina drömmar eller någon annans? Om vi inte vet vart vi är på väg så är det svårt att nå någonstans alls. Du får heller inga efterföljare för människor vill följa en ledare som vet vart de är på väg. Vem sätter sig i en taxi utan att veta vart de ska? T.o.m. en amatör kan slå världens bästa skytt om man binder för ögonen på honom, för vem kan träffa ett mål du inte ser?

Utveckling är också en ständig rörelse, så om du inte aktivt strävar efter att utvecklas framåt, så går du bakåt. Det krävs action.

Varför har då så få människor mål? Jo, för som jag just sa- det krävs action. Det krävs ganska mycket av oss faktiskt. Ibland är det mycket lättare att flyta med och följa andra. Att skriva ner sina mål kräver först eftertanke och sen massor av energi och arbete och självdisciplin. Målet ska ju vara; nedskrivet, specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt, tidsbundet och det ska vara ditt eget! Sen måste man ju göra en plan för att nå målet och aktivt ta de små stegen varje dag för att nå dit och du måste hålla fokus och du måste följa upp dig själv, gärna också skaffa mentor/coach som du är redovisningsskyldig åt. Det är så lätt att lura sig själv och den fällan har vi alla fallit i, en del så ofta så det är svårt att komma ur den själv längre.

Varför når man inte sina mål då och vad händer när vi inte når målen? Som sagt, att nå målen kräver arbete, och en stor dos självdisciplin. Ibland kanske man lagt för högt stretchmål åt sig och ibland kan andra orsaker inverka som gör att vi inte når målet. Men vad vi ofta sedan gör är att vi dömer oss själv för hårt, vi sätter inte direkt nya mål utan vi tror att vi är misslyckade för att vi inte nått målet. Vi måste vara tacksamma för det vi i alla fall HAR uppnått och fokusera mer på de bra saker vi gör istället för på de saker vi misslyckas med. Vad gör det fast vi inte nådde riktigt fram? Reflektera och fundera vad som gjorde att du inte nådde fram, lär dig av det och klappa sedan dig själv på axeln för allt du gjort bra och sätt dig ner och skriv nya mål. Kom ihåg att våra mål behöver inte bara vara arbetsrelaterade utan vi ska också ha mål för vår personliga utveckling, för vår hälsa, våra relationer etc. Sikta framåt och kom ihåg att njuta av resan dit också!! Det är inte målet som är målet så att säga J, utan din resa framåt.

 

http://www.facebook.com/pages/BusinessJeanetteL/168324679890908

Goals and goalsettings. Why are goals so important and why do so few of us have goals and why don´t we reach our goals? Everything in life is moving and going in a certain direction. Nothing ”just is”. So if you´re not following and going after your own goals you are following someone elses. Do you want to follow and reach your own? If you don´t have a goal you can´t know where you´re going. Even I can beat the best hockeyplayer in the world if he´s got his eyes closed, because nobody an hit a goal he can´t see. And nobody wants to follow you, because people wants to follow a leader who knows where he´s going. Why do so few then set goals? Because it takes much work, energy and self-discipline and in order to first write them down, you´ll have to climb out of your comfort zone and think bigger. Then the goals have to be specific, measurable, attractive, realistic, have a deadline and they have to be your own. After that you´ll have to also write a strategy how you will reach those goals and in order to take those steps every day, it requires a lot of self-discipline. So for many people it´s much easier just to follow someone else. But remember that also development is a movement. Nothing stands still. So if you´re not trying hard to develop forward , you´ll heading backwards. Why don´t we reach our goals? Maybe it was a too high goal, we didn´t focus enough,or something else came up. But what we usually do, is that we quit trying. We feel as we are failures when we failed. But who you are is not the same as what you do. When we didn´t reach the goal- so what? just take a look at what happened, why didn´t you reach it, learn from that but then reward yourself for everything you done well and continue writing down next goals. And remember to enjoy the journey, the goal isn´t really the goal, but that is YOU and your journey forward every day. Keep goals in every area of your life, not just in work but also your health, your relationships and so.

 


be the best YOU/bli ditt bästa DU

on my calender it says ”Be the best YOU that you can be”. So many people strive to be something that someone else want them to be. I have been there also. (Joyce Meyer have a great book about getting free from pleasing people all the time). It´s so easy sometimes to say ”yes” to everybody because you want to be nice and kind, but we don´t have to be selfish and mean in order to become the best ”I”. We just have to rethink our values, think about WHO we want to become and then get our priorities and so in order. So many strive for success in life. But you also have to define what is success for you? Is it just money or a position? No, I don´t think so. Money don´t make you happy.I think in order to be really successful we have to live our values, be the person we want to be and have right priorities and add value to other people. Live the life you are meant to live. We van never change nor control other people but we can change and control ourselves, so why don´t make that your mission, to take steps every day to become the best YOU that you are created to be! You´ll be happy and you´ll make other people happy. There´s greatness whitin you!

På min calender står det ”var den bästa DU som du kan vara”. Så många strävar efter att vara någon som de tror alla andra vill de ska vara. Jag har varit där. (Joyce Meyer har en bra bok om att bli fri från människofruktan). Det är lätt att säga ”ja” till allt och alla för att man vill vara omtyckt, man vill vara snäll. Men man behöver inte vara självisk och elak för att bli sitt bästa ”JAG”. Vi behöver bara tänka vilka värderingar har vi, vad tror vi på, VEM vill jag vara och sedan prioritera rätt. Så många strävar efter lycka och framgång. Du måste definiera vad betyder framgång för dig.Är lycka och framgång bara pengar eller position? Nej, jag tror inte det. Pengar gör ingen lycklig. Jag tror att för att bli framgångsrik så måste du leva i enlighet med dina värderingar, vara den person du vill vara och leva efter våra prioriteringar samt skapa mervärde för andra människor. Vi kan aldrig ändra eller kontrollera andra personer, men vi kan kontrollera och ändra oss själva. Så varför inte sträva efter att varje dag ta små steg för att bli den bästa DU som du skapats till. Du blir lycklig och du gör andra människor lycklig. Det finns storhet i dig!!


From my book /utdrag ur min bok

Ur min bok ”Du ÄR ledare, Du ÄR någon”

”Vill du bli framgångsrik?

Jag tror alla människor har potential att bli framgångsrik. Denna bok är en coach bok som hjälper dig framåt. Vad är framgång för dig? Ett liv i glädje. Ett liv där du kan välja, ett liv där du hittat din passion och fullföljer ditt syfte, det är ett framgångsrikt liv.

Det finns alltid nya saker att lära, nya höjder att bestiga, nya färdigheter att finslipa, nya kunskaper att inhämta, nya erfarenheter att lära av, nya misstag som för oss framåt, mera saker att glädjas åt, flera människor att bygga relationer med, flera människor du kan skapa mervärde åt.

Fundera över:

Vilka val kan du göra annorlunda fr.o.m nu?

Hur skulle du välja att leva om du visste att du inte kunde misslyckas?

Hur skulle du välja om du visste att alla dina val påverkade tusentals andra människor?

Hur skulle du prata med ”tönten” i skolan om du visste att det blir din chef om 15år?

Funderar du medvetet över alla dina val dagligen?

From my book: ”You ARE a Leader, You ARE somebody”

”Do you want success?

I believe everybody can be successful. This book is a coachingbook which help you forward. What is success for you? A life in joy? A life where you can make your own choices, a life where you have found your passion and live in harmony with your purpose, thats success.

There are always new things to learn, more mountains to climb, new knowledges to gain, new experiences, new talents to make better, new failures that brings us forward, new relationships to build, new things to be happy about, more people you can create value to.

Think about these things:

what choices will you change from now on?

Do you reflect over your daily choices?

How would you talk to somebody today if you knew he would be your boss in 15 years?

How would you choose daily if you knew your choices also impacted thousands of lives?

How would you choose if you knew you couldn´t fail?

(notice that this English version is not official, this is just mine, the book is beeing translated by a professional:))

 

 


%d bloggare gillar detta: