Kategoriarkiv: motivation

nya slalomskor

Nu har jag varit till sjukhuset och fått bort mina stygn (fruktansvärt vad ont det gjorde 😦 – jag mådde alldeles dåligt efteråt) Jag måste vara ganska klen alltså- alla säger att ta bort stygn gör inte ont, men det tog så ont så det känns än… Hoppas det inte har nåt att göra med att jag tänkte halka omkull på köksgolvet hemma igår och fick ta i med foten… Nå, nu har jag en ny fin slalomsko på istället. Känns helt skönt att få börja stöda få foten, om än mycket ovant. Jag har en massa inlägg i som skall tas bort ett i gången/vecka så skall jag lära mig gå då :D. Nice.

IMG_2328

Jag trodde jag skulle få börja med vattenlöpningsträning också ,men det får jag inte än. Synd :(. jag vill bli i skick och börja jobba så fort som möjligt. Men jag får väl börja gå… å kanske åka ut till skären och hoppa på nå stenar som våra vänner föreslog e bästa medicin :D. jippi- pedrokväll där i helg 😀

Bil får jag väl köra nu iaf då jag har automatväxlad, om jag inte fortsätter skämma bort mig med privatchaufför… :). dottern e ju glad få ha bilen också. Just nu har hon kört mig till sitt internatsrum (efter jag fått fika hos min moster:))där jag får ta igen mig en stund innan jag har skola kl 15-19. Kollar på härliga citat hon har på väggen som hon ärvt av syrran sin :D.

Blir inspirerad börja skriva en till bok… eller göra upp nya föreläsningar…. iallafall skall jag börja hjälpa systerdottern ta itu med saker inom psykvården här, så vill jag tillbaka till Botnia Hotel & Restaurant i Kronoby (dit äldsta dottern, yngsta barnbarnet och jag var på pizza igår :)), jag skall i Oravais planera och genomföra en matkulturdag med mat från 7-8 olika länder och fortsätta med integration, och vem vet om jag ännu söker tjänst som kommundirektör….skulle gärna åkt som hjälparbetare till Nepal men något svårt med foten….. mycket med tid att ligga och visionera nu igen :D. kanske dags göra en ny visionboard… har du en sådan? Jag coachar i grupp för sånt också :D. have a nice day och ta hand om varandra!!!

IMG_2329


team

vi jobbar mycket i team idag. Hur kan man förbättra team känslan, effektiviteten? Genom att satsa på ömsesidigt förtroende. Förtroende är grunden i all form av relationer. Gör upp spelregler för vad som förväntas och vilka förväntningar ni själv har, gentemot varandra och alla andra inblandade. Klyftor uppstår ofta när vi upplever ett gap mellan vad vi förväntat oss av någon och den verkliga upplevelsen. Det är oerhört viktigt sen att kommunicera med varandra. Om du märker att du inte kommer kunna leverera vad du lovat och vad andra förväntar av dig, så kommunicera om det med rätt person så fort du märker det. Vänta inte tills du redan borde varit klar… Två andra viktiga aspekter i team work; varje team-medlem bestämmer sig ta 100% ansvar och varje team medlem väljer att förvänta och tro det bästa om alla och att lita på varandra. det är ett aktivt val!

We´re working a lot in team nowadays. How can we improve team unity and -power?By trust! trust is the foundation in any relationship. You have to make clear what is expected from each and every one and what expectations everyone has. Because trouble occur when we have a gap between what´s expected and what´s experienced. Then it´s important to communicate with each other (not talk about each other). If you notice that you can´t deliver what´s expected from you- let the right person know about it as soon as possible, don´t wait until you should have been ready. Two other important things; every team member should take 100% responsibility and every team member choose to expect and believe the best of each other and to trust each other. Yes, it´s a choice you make!


Min bok

Min första bok är för alla, som inte tror sig vara ledare, eller du som är ledare och vill fräscha upp dina basic kunskaper (oftast är gapet störst mellan vad vi vet och vad vi faktiskt applicerar i vårt liv. därför vill jag hålla mig ofta ganska basic, för vi behöver inte veta mer, bara göra mer…)

eller för dig som vill bli bättre i relationer (med dig själv och andra)

http://cdon.se/böcker/ljungars%2c_jeanette/du_är_ledare%2c_du_är_någon-19186842


strenghts/styrkor

One of my gifts is that I can quite easily recognize strenghts in other people. I have also many times analyzed my own strenghts, but still I think it´s easier to see strenghts in others. Today I surprisingly got a question to speak for myself in 3 minutes. When I wasn´t prepared to the question at all, I found it difficult. I said something of course, but later in the car, I was thinking; ”why didn´t I say ; ”love to inspire and motivate others, to help people gain knowledge and help them move forward. I´m also a doer and creative,positive and flexible”.My strenghts are mastermind groups and motivational/inspirational speaking/teaching/training.

My passion is people of course and my mission to give you right tools so that you can become the best YOU! What are your strenghts?

En av mina gåvor är att jag lätt kan se styrkor hos andra. Under mina år av utveckling och utbildning har jag hamnat analysera mina egna styrkor också, men jag tycker fortfarande det är lättare att se styrkor hos andra. Idag fick jag helt överraskande frågan att tala för mig i 3min. Eftersom jag inte alls var förberedd på frågan, blev det svårt. Något sa jag naturligtvis, men senare i bilen fundera jag varför jag inte kort och gott sa ”älskar att inspirera och motivera andra. Att hjälpa människor till insikt och föra dem framåt. Jag får saker gjorda och är kreativ, positiv och flexibel”. så jag är bäst på mastermindgrupper och motivations/inspirationsföreläsningar och träningar.

En av mina passioner är människor och min mission är att ge dig rätt verktyg så att du kan bli ditt bästa DU! Vad är dina styrkor?


Mål och målsättningar/ Goals and goalsettings

Varför är mål så viktiga?

Varför är vi så få som har mål (på alla områden i livet)?

Varför når man inte sina mål?

Jag jobbar ju mycket med mål och målsättningar. Ville helt kort fundera lite kring dessa ovanstående frågor. Allt i livet handlar om mål och utveckling. Allt är på väg någonstans, ingenting flyter bara omkring. Så om du inte jobbar på ditt eget mål just nu så jobbar du på någon annans. Vill du nå ditt mål och dina drömmar eller någon annans? Om vi inte vet vart vi är på väg så är det svårt att nå någonstans alls. Du får heller inga efterföljare för människor vill följa en ledare som vet vart de är på väg. Vem sätter sig i en taxi utan att veta vart de ska? T.o.m. en amatör kan slå världens bästa skytt om man binder för ögonen på honom, för vem kan träffa ett mål du inte ser?

Utveckling är också en ständig rörelse, så om du inte aktivt strävar efter att utvecklas framåt, så går du bakåt. Det krävs action.

Varför har då så få människor mål? Jo, för som jag just sa- det krävs action. Det krävs ganska mycket av oss faktiskt. Ibland är det mycket lättare att flyta med och följa andra. Att skriva ner sina mål kräver först eftertanke och sen massor av energi och arbete och självdisciplin. Målet ska ju vara; nedskrivet, specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt, tidsbundet och det ska vara ditt eget! Sen måste man ju göra en plan för att nå målet och aktivt ta de små stegen varje dag för att nå dit och du måste hålla fokus och du måste följa upp dig själv, gärna också skaffa mentor/coach som du är redovisningsskyldig åt. Det är så lätt att lura sig själv och den fällan har vi alla fallit i, en del så ofta så det är svårt att komma ur den själv längre.

Varför når man inte sina mål då och vad händer när vi inte når målen? Som sagt, att nå målen kräver arbete, och en stor dos självdisciplin. Ibland kanske man lagt för högt stretchmål åt sig och ibland kan andra orsaker inverka som gör att vi inte når målet. Men vad vi ofta sedan gör är att vi dömer oss själv för hårt, vi sätter inte direkt nya mål utan vi tror att vi är misslyckade för att vi inte nått målet. Vi måste vara tacksamma för det vi i alla fall HAR uppnått och fokusera mer på de bra saker vi gör istället för på de saker vi misslyckas med. Vad gör det fast vi inte nådde riktigt fram? Reflektera och fundera vad som gjorde att du inte nådde fram, lär dig av det och klappa sedan dig själv på axeln för allt du gjort bra och sätt dig ner och skriv nya mål. Kom ihåg att våra mål behöver inte bara vara arbetsrelaterade utan vi ska också ha mål för vår personliga utveckling, för vår hälsa, våra relationer etc. Sikta framåt och kom ihåg att njuta av resan dit också!! Det är inte målet som är målet så att säga J, utan din resa framåt.

 

http://www.facebook.com/pages/BusinessJeanetteL/168324679890908

Goals and goalsettings. Why are goals so important and why do so few of us have goals and why don´t we reach our goals? Everything in life is moving and going in a certain direction. Nothing ”just is”. So if you´re not following and going after your own goals you are following someone elses. Do you want to follow and reach your own? If you don´t have a goal you can´t know where you´re going. Even I can beat the best hockeyplayer in the world if he´s got his eyes closed, because nobody an hit a goal he can´t see. And nobody wants to follow you, because people wants to follow a leader who knows where he´s going. Why do so few then set goals? Because it takes much work, energy and self-discipline and in order to first write them down, you´ll have to climb out of your comfort zone and think bigger. Then the goals have to be specific, measurable, attractive, realistic, have a deadline and they have to be your own. After that you´ll have to also write a strategy how you will reach those goals and in order to take those steps every day, it requires a lot of self-discipline. So for many people it´s much easier just to follow someone else. But remember that also development is a movement. Nothing stands still. So if you´re not trying hard to develop forward , you´ll heading backwards. Why don´t we reach our goals? Maybe it was a too high goal, we didn´t focus enough,or something else came up. But what we usually do, is that we quit trying. We feel as we are failures when we failed. But who you are is not the same as what you do. When we didn´t reach the goal- so what? just take a look at what happened, why didn´t you reach it, learn from that but then reward yourself for everything you done well and continue writing down next goals. And remember to enjoy the journey, the goal isn´t really the goal, but that is YOU and your journey forward every day. Keep goals in every area of your life, not just in work but also your health, your relationships and so.

 


be the best YOU/bli ditt bästa DU

on my calender it says ”Be the best YOU that you can be”. So many people strive to be something that someone else want them to be. I have been there also. (Joyce Meyer have a great book about getting free from pleasing people all the time). It´s so easy sometimes to say ”yes” to everybody because you want to be nice and kind, but we don´t have to be selfish and mean in order to become the best ”I”. We just have to rethink our values, think about WHO we want to become and then get our priorities and so in order. So many strive for success in life. But you also have to define what is success for you? Is it just money or a position? No, I don´t think so. Money don´t make you happy.I think in order to be really successful we have to live our values, be the person we want to be and have right priorities and add value to other people. Live the life you are meant to live. We van never change nor control other people but we can change and control ourselves, so why don´t make that your mission, to take steps every day to become the best YOU that you are created to be! You´ll be happy and you´ll make other people happy. There´s greatness whitin you!

På min calender står det ”var den bästa DU som du kan vara”. Så många strävar efter att vara någon som de tror alla andra vill de ska vara. Jag har varit där. (Joyce Meyer har en bra bok om att bli fri från människofruktan). Det är lätt att säga ”ja” till allt och alla för att man vill vara omtyckt, man vill vara snäll. Men man behöver inte vara självisk och elak för att bli sitt bästa ”JAG”. Vi behöver bara tänka vilka värderingar har vi, vad tror vi på, VEM vill jag vara och sedan prioritera rätt. Så många strävar efter lycka och framgång. Du måste definiera vad betyder framgång för dig.Är lycka och framgång bara pengar eller position? Nej, jag tror inte det. Pengar gör ingen lycklig. Jag tror att för att bli framgångsrik så måste du leva i enlighet med dina värderingar, vara den person du vill vara och leva efter våra prioriteringar samt skapa mervärde för andra människor. Vi kan aldrig ändra eller kontrollera andra personer, men vi kan kontrollera och ändra oss själva. Så varför inte sträva efter att varje dag ta små steg för att bli den bästa DU som du skapats till. Du blir lycklig och du gör andra människor lycklig. Det finns storhet i dig!!


Lite mer om att övervinna rädslor/ some more about conquering fears

Idag satt jag och funderade över hur mycket rädslor som hindrar människor från allt gott i livet. Hur mycket media styr vårt liv. Om det står en stor rubrik i tidningen ”Mörka tider väntas”, ”Europa går under” eller liknande, så blir de flesta omedelbart drabbade av en känsla av fruktan. Fruktan gör oss tyvärr alldeles handlingsförlamade. Finland behöver inte handlingsförlamade människor utan vi behöver handlingskraftiga människor. Jag säger inte att konsumtion är en del av lösningen ut ur någon kris, men visst har det en del i det hela. Hur många säljer inte tjänster eller produkter och ekonomin blir ju inte bättre av att människor börjar lägga sina pengar under madrassen och inte vågar använda dem.

Men vad jag egentligen menade med handlingskraftiga människor är människor som vågar kliva ur sin komfortabla zon, människor som vågar börja använda sitt kreativa sinne och komma med nya idéer och nya lösningar. Som kanske vågar starta något helt nytt, som vågar börja ta risker, som vågar börja använda sina talanger för andra. Vi behöver människor som kliver av ekorrhjulet och sin egen fullspäckade agenda. Som börjar jobba för något större än bara ”jag, mig och mitt”. Fruktan binder ju oss tyvärr också i stor själviskhet, vi blir bara fokuserade på att ”hur ska JAG klara mig, tänk om det går dåligt för MIG, tänk om JAG förlorar jobbet” etc.

Tänk om vi istället väljer att vägra låta fruktan låsa fast oss. Tänk om vi vågar börja tänka nya banor och vidga våra vyer. Tänk om vi börjar välja följa modiga, kärleksfulla modeller och brainstorma med andra likasinnade för att hitta nya kreativa idéer? Fullkomlig kärlek fördriver fruktan och det gör också action, att göra någonting! Tänk om vi väljer att leva generösa liv. Tänk om….. Jag har nyss pratat med en god vän att samla ihop ett gäng till en positiv, upplyftande grupp där vi kan stötta varann, ta hjälp av varandras styrkor och brainstorma. Gör du det också! Är man helt ny så kom med i någon av mina mastermindgrupper! Där utvecklas alla. Eller dra ihop ett gäng så kommer jag och drar det med er.

Today I was thinking about how fear stops people from all good things in life. And how media gets people in fear. We can read in the newspaper ”Depressing times ahead”, ”World economic goes under”, and we immediately feel fear. And when we are filled with fearful feelings, we get like freezed. We can´t think, we can´t do anything and we´re not capable of creating new things. But the world today needs people who are creative, who dare to take risks, who starts to use their talents for other people. We need people who stop thinking only about ”me and mine”. When we live in fear, we are very selfish, because fear makes us think like ”how will I manage”, ”what if I loose my job?”.

What if choose not to let fear stand in our way? What if we dare to start thinking new and positive? What if we start following creative, loving models and start brainstorming with such people about new idéas?Love conquers fear and so does action! Take action and do something! What if we start living generous lives? we are born to generate and to generate we must be generous. what if…….

I have just talked to a friend about gathering likeminded people to a group and start brainstorming, uplift each other and take advantage of each other´s strenghts. You can do the same! Or you can join one of my mastermind skype groups.


%d bloggare gillar detta: