Föreläsningar /seminarier. Keynotes/seminars/lectures

Föreläsningar/Lectures

  1. Fullfjädrad passion/Complete passion

Hitta din äkta passion: få ihop det med ditt livs värderingar och syfte. Dela den med världen. Passion behövs för att kunna sprida sin vision, få alla jobba åt samma håll, leda andra, kommunicera, motivera och inspirera. En slocknad eld tänder inga nya eldar. En passionerad människa skapar inflytande.

Find your true passion and get it together with your values and your purpose. Share it with the world. Passion is needed in order to spread your vision, get everybody working towards the same goals, to lead others, in order to be able to communicate, motivate and inspire. If your fire is off, you can´t get anyone else on fire. A passionated person creates influence.

  1. Fatta Galoppen/Do you get it?

Hur kommunicerar du? Får du kontakt med andra. Vad är viktigast i kommunikation. Har du någon gång talat för döva öron eller tappat tråden totalt? Här lär du dig det viktigaste i all kommunikation; parrelationer, på jobbet, uppåt, neråt och sidled.

how do you communicate and connect? What´s most important when it comes to communication? Have you ever spoken and no-one listened or have you lost connection to the ones you´re talking to? How do you learn the most important stuff in all communication; your marriage, at work, up, down and side?

  1. Full frihet/Freedom

Vill du leva i full frihet? Hur lär du dig att sluta leva efter känslornas berg-och dalbana? Hur lär du dig svara på saker och ting istället för att bara reagera på dem? Hur fungerar företaget/ organisationen om alla individer tar ett större ansvar för helheten?

Do you want to live in complete freedom? How can you stop living by your feelings? How do you learn to answer to things instead of just reacting to them? How would our companies look like if everybody took a greater part and responsibility for the big picture?

  1. Få meningsfulla relationer/Get meaningful relationships

Allt i våra liv handlar om andra människor. Hur får vi då meningsfulla relationer och hur upprätthåller vi dem? Din framgång involverar alltid andra

Everything in life is about relationships. How do we then create meaningful relationships and how do we keep them? Even our own success always includes other persons.

  1. Från dröm till verklighet/From dream to reality

Lever du din egen dröm eller lever du någon annans?

Ditt liv måste ha en riktning och ett mål. Ingen surrar bara omkring. Om du inte bestämmer riktningen så gör någon annan det. Är klyftan stor mellan det liv du skulle vilja leva och det liv du lever nu? Hur överbrygger du den klyftan?

Hur formar man en vision och hur sprider man den åt andra? Hitta dina resurser inom dig och inspireras till ett nytt liv.

Dessutom har jag seminarier /workshops och personalutbildningar där vi utgår mer från era behov och skräddarsyr programmet enligt det.

1.Att överkomma hinder

alla har vi utmaningar i livet- det handlar inte om att vänta på rätt tillfälle utan att ta tillfället och göra det rätta av det.

Do you live your own dream or somebody else´s? Your life ought to have a goal and a direction. If you don´t decide the direction yourself, then somebody else will. 

is the gap between the life you live and the life you would love to live very big? How do you overcome that gap? How do you form a vision and how do you spread it to others? 

Let this be a lesson where you learn how to find all the resources you need inside yourself and be inspired to change your life for the better. 

These were my keynote speaking. I also do company training and workshops and I can make the program after your needs


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: