Etikettarkiv: författare

From my book /utdrag ur min bok

Ur min bok ”Du ÄR ledare, Du ÄR någon”

”Vill du bli framgångsrik?

Jag tror alla människor har potential att bli framgångsrik. Denna bok är en coach bok som hjälper dig framåt. Vad är framgång för dig? Ett liv i glädje. Ett liv där du kan välja, ett liv där du hittat din passion och fullföljer ditt syfte, det är ett framgångsrikt liv.

Det finns alltid nya saker att lära, nya höjder att bestiga, nya färdigheter att finslipa, nya kunskaper att inhämta, nya erfarenheter att lära av, nya misstag som för oss framåt, mera saker att glädjas åt, flera människor att bygga relationer med, flera människor du kan skapa mervärde åt.

Fundera över:

Vilka val kan du göra annorlunda fr.o.m nu?

Hur skulle du välja att leva om du visste att du inte kunde misslyckas?

Hur skulle du välja om du visste att alla dina val påverkade tusentals andra människor?

Hur skulle du prata med ”tönten” i skolan om du visste att det blir din chef om 15år?

Funderar du medvetet över alla dina val dagligen?

From my book: ”You ARE a Leader, You ARE somebody”

”Do you want success?

I believe everybody can be successful. This book is a coachingbook which help you forward. What is success for you? A life in joy? A life where you can make your own choices, a life where you have found your passion and live in harmony with your purpose, thats success.

There are always new things to learn, more mountains to climb, new knowledges to gain, new experiences, new talents to make better, new failures that brings us forward, new relationships to build, new things to be happy about, more people you can create value to.

Think about these things:

what choices will you change from now on?

Do you reflect over your daily choices?

How would you talk to somebody today if you knew he would be your boss in 15 years?

How would you choose daily if you knew your choices also impacted thousands of lives?

How would you choose if you knew you couldn´t fail?

(notice that this English version is not official, this is just mine, the book is beeing translated by a professional:))

 

 


Thankful/Tacksam

 

There´s so much to be grateful for; my work, my family, my friends and collegues. Here´s on the picture my daughter in her first competition with her pony, getting her prize. Today I´m also grateful that the interview went well, it´s some degrees minus and I had a day off with my youngest. I´m thankful for having time now between christmas and new year to write on my second book, to reflect on 2011 and to plan for 2012. 

Det finns så mycket att vara tacksam över; familj, vänner och mitt jobb (mina jobb 🙂 ). Idag är jag också tacksam att intervjun gick bra, att jag haft tid på tumanhand med yngsta dottern, att det är någon minusgrad. Jag är också tacksam för mer tid under jullovet att reflektera över 2011, planera 2012 och mer tid att skriva på min bok nr 2 och 3…


%d bloggare gillar detta: